Søk
Close this search box.

Stadsbygd Idrettslag

Stadsbygd idrettslag ble stiftet den 11. februar 1912 på et møte i regi av Stadsbygd ungdomslag. I den første tiden var det ski som stod i høysetet og navnet på laget var i starten – Skilaget Kolbøtta. Laget skiftet navn til Stadsbygd idrettslag i 1927 etter at friidrett kom med som aktivitet. Fotball kom til litt senere.

Laget har fra 1927 og fram til i dag vært et såkalt allidrettslag som har favnet alle idretter. De viktigste idrettene har vært fotball, friidrett, langrenn, hopp og allidrett for barn. I perioder har det også vært drevet med turn, håndball, svømming og skøyter.

Den sportslige aktiviteten i laget har gått i bølger, men breddeidretten har alltid vært prioritert også innen i individuelle idrettene.

I 1980 – 90 årene var det en stor anleggsutbygging i laget – lysløyper, hoppbakker, skihytte og idrettsbane ble bygd i rekordfart. Alt ble bygd på dugnad og med stor oppslutning fra bygdefolket og lokale sponsorer. Mange eldre minnes denne tiden med stor glede. De sportslige resultatene uteble heller ikke i denne perioden da mange deltok i fotball, friidrett, langrenn og hopp på nasjonalt nivå.

I de siste 10 årene har kunstgrasbane, idrettshall og friidrettsbane(tartan) kommet til og anleggssituasjonen i laget fremstår i dag som god.

De største idrettsprestasjonene har skjedd i hopp og kombinert. Christoffer Selbekks 5. plass i hopp liten bakke i Oslo i 1966 og Espen Rians 3. plass i kombinert lagkonkurranse i Sapporo i 2007 ruver fortsatt. Å drive et idrettslag på en god måte er en krevende oppgave. Lykkes man å engasjere både unge og voksne i dette arbeidet, kan dette gi gode effekter i form av samhold og god oppslutning også om andre områder i lokalmiljøet. Dette bygger identitet og fellesskapsfølelse. Bygda trenger idrettslaget.


Verdier

SIL baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:
Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har SIL tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli. SILs verdier er:

samhold, allsidighet, mestring og idrettsglede

Verdiene skal hjelpe oss til

·         å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre

·         å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima

·         å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel

·         å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger

·         å bli tydelige og klargjøre vår identitet

Visjon

SIL sin visjon: Å være en klubb å trives i hele livet.

Virksomhetsidé

SIL sin virksomhetsidé: Fremme aktivitet og idrettsglede for alle i bygda året rundt.

Hovedmål

Hovedmålet til SIL: Legge til rette for mestring og idrettsglede for flest mulig, lengst mulig, best mulig på egne premisser.

Hjemmeside: www.stadsbygdil.no

Facebookside: https://www.facebook.com/stadsbygdidrettslag

Facebook gruppe: https://www.facebook.com/groups/77457435403

Del: