Søk
Close this search box.

Stadsbygd Båtlag

Foto: Robert Andresen

Stadsbygd båtlag er et andelslag med formål å organisere båtinteresserte på Stadsbygd og omegn, for å ivareta felles interesser. Laget kan bestå av inntil 110 andeler.

Hver andel i laget gir rett til en bryggeplass for båt med inntil 15 meter største lengde.

Andelshaver med bryggeplass plikter å betale engangsavgift, årsavgift og årskontingent til laget. 

Andeler og bryggeplasser inkl. engangsavgift kan omsettes fritt.

Båtlaget har i dag et styre på 5 personer.

Aktivitetene ved båthavna skjer hovedsakelig gjennom dugnad.

Facebook : https://www.facebook.com/Stadsbygd-Båtlag-Sandbakken-Marina-264240070712208/

Epost: stadsbygd@baatlag.no

Del: